दि ठाणे डिस्ट्रीक्ट को-ऑफ हौसिंग फेडरेशन ठाणे व जेनागरिक विरंगुळा संस्था, भाईंदर यांच्या संयुक्त विद्यमाने

९७ व्या दुरूस्तीतील बदल - मानीव अभिहस्तातरण प्रक्रियेची माहिती - इतर विविध ग्रहनिर्माण संस्थांच्या संबधीत विषयावर चर्चसत्र